Project Description

ДРУГИ ЛАТОФЛЕКСИ

СИТЕ ЛАТОФЛЕКСИ

SANITYMED

КАРАКТЕРИСТИКИ
Латофлексот SANITY MED е целосно изработен со независни 3Д елементи позиционирани во областа на карлицата кои се опремени со елементи за прилагодување на тврдината што овозможува да го прилагодувате според личните потреби со едноставно ротирање од полу-цврста во цврста позиција. На овој начин латофлексот може да се прилагоди според тежината и анатомската структура.
Латофлексот е изработен а повеќе различни зони со цел да овозможи идеала поддршка за секој различен дел од телото. Оваа ексклузивна и сигурна 3Д независна суспензија се движи во 3 насоки, следејќи ги анатомските форми на телото, обезбедувајќи одлична транспирација на душекот; ги одржува своите карактеристики на еластичност непроменети дури и по долготраен притисок и тежина врз латофлексот.
Независните 3Д елементи имаат различна цврстина; помек (светло сив) поцврст (темно сив). Латофлексот е достапен во фиксна варијанта, со рачен механизам на подигање и со електричен механизам на подигање.

ГЛАВНИ КАРАКТЕРИСТИКИ

 МЕДИЦИНСКИ ПРОИЗВОД

ДРУГИ ЛАТОФЛЕКСИ

СИТЕ ЛАТОФЛЕКСИ