Orthopedic2019-03-26T02:09:10+01:00

Project Description

ДРУГИ ЛАТОФЛЕКСИ

СИТЕ ЛАТОФЛЕКСИ

ORTHOPEDIC

КАРАКТЕРИСТИКИ
Латофлексот Ortopedic претставува ергономска поддршка која обезбедува правилна положба на телото и издржливост за време на лежењето на душекот, како и диверзифицирана поддршка на лумбалната зона која се должи на поголемата ширина на летвичките.
Летвичките се со различна ширина за да се овозможи според секоја зона од телото правилна цврстина . Сите летвички не се разделени на два дела туку поминуваат над цврсто поставената централна летва на средината од латофлексот за поголема поддршка и цврстина но и за да не се дозволи деформирање на душекот.

ГЛАВНИ КАРАКТЕРИСТИКИ

 МЕДИЦИНСКИ ПРОИЗВОД

ДРУГИ ЛАТОФЛЕКСИ

СИТЕ ЛАТОФЛЕКСИ

Салон Скопје

ул. Никола Тесла бр.9 (спроти Технолошки Факултет)

Моб: 078/400-484

Салон Струмица

Бул. Гоце Делчев 103

Тел: 034/522-284 | 034/320-725

Моб: 075/327-827

Салон Струга

Ул. 15ти Корпус бр.30

Моб: 078/363-613