Project Description

ДРУГИ ЛАТОФЛЕКСИ

СИТЕ ЛАТОФЛЕКСИ

FLEXYMED

КАРАКТЕРИСТИКИ
Латофлексот FLEXY MED е изработен од флексибилни летвички кои во делот кај карлицата ви нудат можност да ја прилагодите цврстината која ви одговара зависно од телесната тежина, со едноставно поместување на прстените кон надворешната или внатрешната страна.
Во горниот дел на латофлексот се вметнати независни 3Д елементи кои се опремени со елементи за прилагодување на тврдината што овозможува да го прилагодувате според личните потреби со едноставно ротирање од полу-цврста во цврста позиција.
Латофлексот е достапен во фиксна варијанта, со рачен механизам на подигање и со електричен механизам на подигање.

ГЛАВНИ КАРАКТЕРИСТИКИ

 МЕДИЦИНСКИ ПРОИЗВОД

ДРУГИ ЛАТОФЛЕКСИ

СИТЕ ЛАТОФЛЕКСИ