Project Description

ДРУГИ ЛАТОФЛЕКСИ

СИТЕ ЛАТОФЛЕКСИ

ADVANCE

КАРАКТЕРИСТИКИ
Латофлексот Advance е изработен од флексибилни летвички кои во делот кај
карлицата нудат можност да ја прилагодите цврстината која ви одговара
зависно од телесната тежина, со едноставно поместување на прстените кон
надворешната или внатрешната страна.
Латофлексот Advance јасно се идентификува во три области:
– рамињата (преку анатомската летва)
– лумбалниот предел (преку лумбалната летва)
– карлицата (анатомска лента со регулатор на тврдина)
Летвичките се обложени со специјален слој од меламин и истите
овозможуваат добра транспирација на душекот.
Истовремено гарантираат долг век на траење и за самиот душек како и за
ергономската поддршка која ја овзоможува.
Латофлексот е достапен во повеќе варијанти: фиксен, со рачен механизам
на подигање и со електричен механизам на подигање.

ГЛАВНИ КАРАКТЕРИСТИКИ

 МЕДИЦИНСКИ ПРОИЗВОД

ДРУГИ ЛАТОФЛЕКСИ

СИТЕ ЛАТОФЛЕКСИ